Validering för inkludering

”Validering för inkludering” handlar om att validera människors icke formella kompetens för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

I och med projektet Validering för inkludering (LEADER-modellen) får nu ett 20 tal organisationer (företag, statliga myndigheter, kommuner, ideella föreningar  m.m.) möjlighet att ta fram en kvalitetssäkrad modell som möjliggör att personer som är på praktik, arbetsträning, sysselsättning eller rehabilitering inom organisationerna får en tydlig resa under deras tid i organisationen. Det innebär tydlig introduktion, arbetsplan, utvärdering m.m.