Time for Interaction

Time for Interaction är ett initiativ för att skapa nya perspektiv för nyanlända och etablerade unga på landsbygden. Projektet är transnationellt och ska fungera som en plattform för utbyte och förflyttning av kunskap mellan tre europeiska länder. LEADER-området "Zeitkultur – Oststeirisches Kernland" i Österrike koordinerar projektet. Övriga projektpartners är LEADER-regionerna "Västra Småland" i Sverige och "Aller-Fuhse-Aue" i Tyskland.

Samarbetet har följande tre mål:

1. Bättre yrkesorientering och integration av unga människor på den lokala arbetsmarknaden
För bättre matchning och integration av unga människor på den lokala arbetsmarknaden är samarbetet med lokala SME-företag samt utbildningssektorn avgörande. Genom aktivt stöd och vägledning för ungdomarna i regionen (med eller utan migrationsbakgrund) kommer integrationen på arbetsmarknaden att förbättras.

2. Kultur och kreativitet som verktyg för att skapa integration
Landsbygdsområdena som deltar i det transnationella samarbetsprojektet är rika på kulturella organisationer och kreativa projekt. Dessa lokala och kreativa intressegrupper och föreningar är öppna och redo att integrera unga nyanlända och bidrar redan idag i integrationen av flyktingar. Dessa aktiviteter är en god grund för interkulturella utbyten, globalt lärande samt meningsfull och kreativ sysselsättning. 

3. Stärka volontärer i deras arbete med flyktingar
I västvärlden har samordningen av stöd till flyktingar blivit en viktig del i integrationsarbetet. Åtgärdsområdet fokuserar på de lokala volontärernas insatser och syftar till att skapa metoder för att göra det frivilliga arbetet hållbart och långsiktigt. Detta inkluderar t.ex. utbildningsåtgärder, som beskrivits i LEADER-regionen “Aller-Fuhse-Aue”. Det inkluderar också utbyte av best practice. Ett särskilt fokus kommer också att riktas till volontärer med en egen migrationsbakgrund vilket kan medföra speciella språkkunskaper och bättre förståelse för olika kulturer.

 

Vill du följa projektet?

Facebook: Time for Interaction

Instagram: timeforinteraction

Webb/blogg: timeforinteraction.wordpress.com

Ladda ner dokumentet här Läs dokumentet här