medlemsmöte (11-12-2020)

Protokoll fört vid digitalt medlemsmöte.