LAG-protokoll (03-02-2020)

Protokoll fört vid LAG-möte på Börsen företagscenter, Anderstorp.