LAG-protokoll 2019 11 26 (26-11-2019)

Protokoll fört vid LAG-möte på Tallnäs den 26 november 2019.