LAG-möte 2020-12-11 (11-12-2020)

Protokoll fört vid digitalt LAG-möte.