LAG-möte (07-04-2020)

Protokoll fört vid LAG-möte Gnosjö kommunhus.