LAG-möte 2019-04-09 (09-04-2019)

Protokoll fört vid beslutande Lag-möte Hotellet Smålandsstenar.