LAG-möte 2019-06-18 (18-06-2019)

Protokoll fört vid LAG-möte Hagshults församlingshem