LAG-möte 15-16 oktober (15-10-2020)

Protokoll fört vid LAG-möte, Ädelfors folkhögskola