Arbetsutskottets möte 2019-08-16 (16-08-2019)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på Kansliet i Gnosjö.