Arbetsutskottets möte 2020-03-19 (19-03-2020)

Arbetsutskottets möte på kansliet och via länk.