Arbetsutskottets möte 2020-01-09 (09-01-2020)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte, kansliet Gnosjö