Arbetsutskottets möte 2019-05-17 (17-05-2019)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på Kansliet i Gnosjö.