Arbetsutskottets möte 2019-01-25 (25-01-2019)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på Kommunhuset i Gnosjö. Vid detta tillfälle även med valberedningen närvarande del av mötet.