Arbetsutskottets möte 2018-11-30 (30-11-2018)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på kansliet i Gnosjö.