Arbetsutskottet (27-11-2020)

Protokoll fört vid digitalt arbetsutskottsmöte.