Arbetsutskottets möte 2020-08-21 (21-08-2020)

Protokoll fört vid arbetsutskottets möte på kansliet i Gnosjö och via länk.