Regional Utvecklingsstrategi för Jönköpings Län

Regionen i Jönköpings Län har på uppdrag av staten ansvar för att ta fram och implementera en utvecklingsstrategi för Jönköpings Län i samråd med organisationer och näringsliv. Leader Västra Småland är bland många andra aktörer med och ger sin syn på utvecklingsstrategin för Jönköpings Län när den revideras. Fredagen den 31 Mars träffades alla RUS-ombud på hotell Högland i Nässjö för workshop kring vad som kan förbättras, ytterligare två tillfällen är planerade under 2017.

Nya prioriterade projekt

Efter senaste LAG-mötet har vi ytterligare några prioriterade projektansökningar i vårt område.
SäkerBy
Genom SäkerBy vill man utbilda bybor i brandskydd, Förstahjälpen och Hjärtlungräddning (HLR) samt brottsförebyggande åtgärder i Grannsamverkan och därmed öka kunskapen och tryggheten för de som bor längst bort från räddningstjänst, ambulans o polis. Föreningen kommer att placera en Hjärtstartare lättillgängligt i byarna. Genom ökad kunskap och utplacering av en hjärtstartare i byn ökar man även attraktiviteten att bosätta sig eller bo kvar i området. Brandskyddsföreningen i Jönköpings län är projektledare och någon person i respektive by blir den drivande på lokal nivå.

Miniopera för förskolan
Projektet avser att ge kommunens förskolebarn möjlighet att på hemmaplan möta konstformen opera som annars bara finns i storstäderna. Gästande operaensemble är baserad i regionen och förställningen är helt anpassad till en barnpublik för att på ett lekfullt sätt presentera musiken och konstformen.
Projektägare är Gnosjö Kommun.
Förbättringar på museet
För att kunna fortsätta utveckla museet utan att inskränka på möjligheten att anordna temakvällar eller kunna hjälpa andra föreningar med deras sammankomster samt ta emot ungdomar på ett bra sätt behöver ytan utökas på museet. Projektet ska bygga ut entresolplanet med ca 63 m2. På den tillkommande ytan är det tänkt att inreda en medieavdelning med filmstudio, kamerabutik och mörkerrum. Gislaveds Industrimuseum har även det tornur som fanns på huvudbyggnaden till Nissafors Bruk och de vill gärna visa upp det för besökare. Medlemmarna har olika kompetenser och större delen av byggnadsarbetet kan de göra själva men behöver köpa in en del specialkompetens inom el och svetsning.

Makerspace kompetensforum
Projektet innebär att det makerspace som finns på biblioteket i Vaggeryd blir en kompetensresurs inte bara för intresserade kommuninvånare allmänt, utan blir en kugge i kommunens utbildningsorganisation i likhet med den roll ReMida spelar inom Barn- och ungdomsförvaltningen idag. Utveckla bibliotekets roll som kunskapsfacilitator, utveckla en modell för teknikundervisningen på högstadierna med bibliotekets makerspace som nav som också dockar in med gymnasiet och det lokala näringslivets behov.

 

Hushållningssällskapets Sommarmöte 2016

27 Augusti 10.00-16.00

En familjedag med djur, maskiner, veterantraktorplöjning, koutställning, hund- hästuppvisning, lokalproducerad mat, massor av utställare och mycket annat. Här finns vi på plats och det vore trevligt att ses! Kom till vår monter och testa av din utvecklingsidé så berättar vi mer om stöd för lokalt ledd utveckling i Västra Småland. Kanske lurar du på hur du skulle kunna engagera dig mer i vårt lokala utvecklingsarbete? Kom och ställ dina frågor, vad finns det för utvecklingsstrategi för din lokala hembygd hos Leader Västra Småland?

Fänestad ligger 2 km norr om Forsheda. Från söder väg 27, kör mot Fänestad vid Forsheda. Från norr och väg 152, följ skyltning mot Forsheda mellan Hillerstorp och Bredaryd. Varmt Välkommen hälsar Hushållningssällskapet.

De första prioriterade projekten

Leader Västra Småland har haft sitt första prioriterande LAG-möte. 4 projekt var uppe för bedömning på bordet. 2 projekt nådde inte upp till rätt nivå och fick avslag, 1 projekt återremitterades med begäran om en del kompletterande information och 1 projekt prioriterades och går vidare för formellt beslut till Jordbruksverket.

Sommarliv i Dalen
Det heter projektet som LAG har prioriterat och är ett av flera event som går av stapeln i Gislaveds kommun under sommaren. I dalenparken kommer under 4 torsdagar lokala band att spela tillsammans med välkända artister som Kaliffa, Boris René, Saraha och Jakob Karlberg.

Målgruppen är sommarlediga ungdomar och familjer, samt tillresta besökare. Det blir allsång och musikunderhållning under eftermiddagen och aktiviteter för barnen. Projektet drivs av den ideella föreningen Film och Foto och medfinansieras av Gislaveds kommun. Så passa på att njuta några fina sommarkvällar i Gislaved, inget inträde och drogfritt. Till evenemangskalender.

Spirande projekidéer

Det är inte bara våren som vaknar till liv nu. Kreativiteten spirar i Västra Småland och projektidéer föds. De senaste veckorna har varit fyllda av projektdialoger och informationsinsatser av olika slag. Några projekt är igång och kompletterar sina ansökningar inför beslutande LAG-möte 14 Juni, andra jobbar lite mera långsiktigt. Oavsett är det fantastiskt roligt att vara igång med verkstad.
Vill du få upp ett projekt för beslut till kommande LAG-möte ska ansökan finnas komplett hos oss till sista Maj så kontakta oss och kom igång med kompletteringar så snart som möjligt nu.
10 Maj har vi den allra sista årsstämman för gamla föreningen här på kansliet kl. 15.00 på eftermiddagen, sedan bommar vi igen den dörren för gott och lägger all energi i vår nya organisation.
17 Maj jobbar Leader på plats och är på Gislaveds Bibliotek mellan kl. 13.00-19.00, tanken är en ökad tillgänglighet i hela Leader-området.
Leader önskar en särdeles trevlig helg i vårt fina Västra Småland!

Integration på landsbygd

Det blir en tidig start imorgon mot huvudstaden för Landsbygdsnätverksträff om hur lokala initiativ genom Leader medverkar till en stärkt integration på landsbygden.

Sofia, Ulrika och Mousa deltar från Leader Västra Småland. Det är väl ingen som undgått det stora flyktingmottagandet de senaste månaderna och dagen handlar om hur man genom lokal närhet och kunskap kan bidra till att stärka integrationen på landsbygden.

Vi ser fram emot en givande dag!

Boka informationsmöte i vår

Nu börjar vi boka in informationsmöten och projektdiskussioner. Kontakta oss om du vill att vi kommer på besök eller boka ett möte här på kansliet i Gnosjö. Från mitten på Mars är vi taggade till tänderna med senaste nytt om Lokalt ledd utveckling i Västra Småland 🙂