Multiple Use of Forest

Kort information om projektet: Med projektet vill man coacha och inspirera skogsföretag att utveckla sina affärsidéer.

Åsa Westström

Projektet är ett internationellt samverkansprojekt med andra leaderområden i Sverige, Luxemburg, Finland och Portugal samt Linnéuniversitetet. Bakgunden till projektet är att många skogsföretagare på gårdsnivå jobbar traditionellt genom att odla skog på ett konventionellt sätt. Detta arbetssätt behöver utvecklas för att kuna nyttja skogens alla möjliga användningsområden och öka skogen förädlingsvärde och innovationsgrad. Projektet hoppas att bidra till och ta del av god praxis kopplat till grön ekonomi, skogsbrukssektorn och hållbarr utvecckling mellan regionerna i det transnationella samarbetet.

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Åsa Westström