Lokalt ledd utveckling

Pojke fiskar i solnedgången västra småland

I nuvarande programperiod som pågår mellan 2014-2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna. Inom Leader Västra Småland kan du söka projekt från 3 av fonderna, Socialfonden, Regionalfonden eller Landsbygdsfonden.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.