Leader 2023-2027

  • Nu jobbar vi för fullt med strategiarbetet inför perioden 2023-2027 tillsammans med Eccola och ”Framtidsgruppen” samt alla er som bor och verkar i området. Workshops genomförs runt om i Leaderområdet för att samla in material till SWOT analys och omvärldsspaning pågår för fullt. Har du frågor och synpunkter, kontakta oss på 0370-331030 eller info@leadervastrasmaland.se!.
  • Vill du ge din syn hemorten och vår landsbygd, gå in och svara på vår enkät! Länk till enkät
  • Nu kör vi!
Med stora kliv mot Leader 2023-2027