Leader 2023-2027

  • Nu jobbar vi för fullt med strategiarbetet inför perioden 2023-2027 tillsammans med Eccola och ”Framtidsgruppen” samt alla er som bor och verkar i området. Under vår och sommar har vi jobbat intensivt med workshops och intervjuer samt SWOT analys. Inom kort skickar vi ut strategin på remiss och den finns tillgänglig här för synpunkter mellan 13-27 september. Har du frågor, kontakta oss på 0370-331030 eller info@leadervastrasmaland.se!

Vi kommer att erbjuda möjlighet att lämna synpunkter på strategin mellan 13-27 september

Strategi Leader Västra Småland remissversion

Enkät remissvar

  • Nu kör vi!
Med stora kliv mot Leader 2023-2027

Ladda ner dokumentet här Läs dokumentet här