LAG

LAG betyder Local Action Group. Det är LAG som prioriterar och godkänner eller avslår en projektansökan utifrån hur väl projektet kan antas uppfylla våra utvecklingsmål i strategin, ungefär som en jury. LAG består av 20 personer där fördelningen ska vara jämn mellan kvinnor och män, mellan offentlig, privat och ideell sektor och väl fördelad från det geografiska området. Det är valberedningen som utser och föreslår representanter till Leader Västra Smålands årliga stämma.

Som LAG-medlem representerar du antingen offentlig sektor (någon av de 4 kommunerna), en förening eller ett privat företag från området.

LAG sammanträder ungefär en gång varannan månad för att tillstyrka eller avslå projektansökningar som inkommit. Detta görs enligt ett poängsystem individuellt av varje LAG-medlem för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt, sedan vägs resultaten ihop. För varje beslut finns en motivering dokumenterad.

Är du intresserad av att jobba i vår LAG-grupp? Kontakta valberedningens ordförande för mer information.