Utveckling av biodling (2020-1886)

Södra byhults bigårdar AB söker stöd för att utveckla sin honungsproduktion till kravgodkänd biodling i större skala. Investering kommer att bestå av inköp av nya samhällen, kupor och övrig utrustning som behövs. I projektet ingår även renovering och utbyggnad av lokal för honungshantering, samt lager.