Utveckling av besöksnäring i Sunnaryd (2017-5341)

Gislaveds Näringsliv AB driver projektet som går ut på att rusta upp den gamla smedjan vid Sunnaryds färjeläge. Lokalen tillhör Gislaveds Kommun och ska bidra till att utveckla lokalt näringsliv i Sunnaryd för att ta tillvara det stora antal besökare som passerar. Smedjan ska inrymma turistinformation och vara en tillgänglig mötesplats för lokala företag och föreningar.