Ung drive hobby (2019-1136)

Projektet UngDrive Hobby går ut på att för första gången konceptualisera en företagsform för barn och ungdomar. Visionen är att satsningen skall bidra till att frigöra potentialen i barn och ungdomar under 16 år och att ungdomar i Leader Västra Småland så tidigt som möjligt skall få utöva äkta Gnosjöanda och på så vis tidigare än andra få en smak för företagande och framtida arbete, vilket är nyckeln till ett minskat utanförskap i förlängningen.