Tillgänglighetsanpassad toalett (2020-1321)

Sockenrådet i Ödestugu söker stöd för att kunna erbjuda en toalett som motsvarar dagens standard på tillgänglighet, inte minst för de
äldre, handikappade och barnfamiljer.