Spridande av kunskap om brunnsmusik enligt tradition med mässingssextett (2019-600)

Sprida kunskap om den gamla brunnsmusiken med bibehållna instrument i original från den den tiden, 1850-1930. Samt återskapa musik i original som det lät på den tiden med hjälp av det gamla notarkivet.

För att kunna genomföra projektet behövs:

 

  • Renovering av de gamla instrumenten
  • Renovera gamla noter för att få fram musikstycken från den tiden.
  • Öva regelbundet 3 timmar / vecka.
  • Framträda vid lokala, regionala samt internationella spelningar.

Vidareutbilda medlemmarna i orkestern.