Skolan i skogen (2016-6135)

Projektet har en realistisk och konkret plan som visar hur projektet ska genomföras och vilka. Projektet bedöms skapa bärkraftig verksamhet och är lokalt förankrat. Bra verksamhet som suddar ut gränser mellan kön och etnicitet. Utomhuspedagogiken bidrar till att förbättra skol resultaten i teknik, matematik och natur. Projektet bevarar innovativt natur och kultur miljöer och ökar tillgänglighet. – Gnosjö Kommun