Samverkan om handelsutveckling i Gnosjöregionen (2018-4125)

Skillingaryds torg

Folkuniversitetet driver på uppdrag av handelsföreningar i Leader Västra Småland en förstudie om hur handeln och samhällsutvecklingen i våra småorter behöver anpassas efter nya köpbeteenden och nya sätt att använda samhällskärnorna. Förstudien innehåller nätverksträffar, workshops och studieresor för lokala handlare och målet är en utvecklingsplan.