Samarbetsprojekt fritidsgården Underground och Bankeryds Ridklubb (2018-38)

Bankeryds Ridklubb driver projektet som är ett samarbete mellan Bankeryds ridklubb (BRK) och fritidsgården Underground på Råslätt som möjliggör en naturnära fritid tillsammans med hästar och andra elever på ridskolan. Detta bidrar till integration i samhället så väl som det stärker framförallt tjejers fritidssysselsättning och idrottande.