Saluhall med integration och entreprenörskap (2016-6256)

Projektet med för kompetenshöjande insatser och genererar sysselsättning i micro- och småföretag. Projektet ger särskilt kvinnor möjlighet till en egen försörjning och främjar Leaderstrategins arbete med jämställdhet i entreprenörskapet. – Gislaveds Näringsliv AB