Ombyggnation ekonomibyggnad (2019-254)

Ombyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten Fållinge 6:22, Smålandsstenar. Ombyggnaden som görs i gamla före detta lokaler för djur för att användas till företagets kontors och personallokaler. Kontors och personallokalerna kan även komma att användas till närliggande småföretag, som kan hyra del av lokalerna. Syftet är att vi vill utveckla vår verksamhet och göra det möjligt både för vårt företag och andra intilliggande småföretag att nyttja både lämpliga och attraktiva kontors och personallokaler på landsbygden.