Nytt ladugårdstak (2020-1902)

Reftele Hembygdsförening söker stöd för att lägga nytt tak på sin ladugård. Syftet är att kunna använda ladugården som en utökad samlingslokal sommartid vid behov. På vintern används byggnade som förråd.