Mer fisk på land (2019-1377)

Genom att tillsammans med lokala föreningarna och organisationer anordna inspiration- och informationsträffar runt akvaponi ser vi en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Vi vill i projektet erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring. För att öka kunskapen i konsumentledet vill vi anordna så kallade kökskurser där både privata restauranger och offentliga kök får utbildning i vad landbaserad fiskodling kan vara och hur dom kan använda sig av dessa fiskar i sina respektive kök.