Innovation, Hållbarhet och Banbrytande teknik för betongtillverkning (2020-388)

Projektstöd till företaget Strandudden AB för att genomföra kompetenshöjande insatser inom ny teknik. Utbildningsinsatsen riktar sej till egen personal och andra intressenter.