High Chaparral Sweden AB (2018-1863)

High Chaparral Sweden AB vill skapa en året-runt-verksamhet för att förlänga säsongen och hålla anläggningen igång hela året. Det kommer att innebära ett ökat besöksantal både för High Chaparral och hela regionen samt även skapa behov av fler tjänster inom besöksnäringen. Projektet delfinansierar en förstudie för att ta fram riktigt bra underlag för ett nytt upplevelsecentrum om parken, dess bakgrund och grundaren- ett nytt Big Bengt Museum.