Handbollsskola för ungdomar (2020-1262)

Anderstorps Sportklubb vill få fler flickor och pojkar att börja spela handboll samt motverka stillasittande livsstil. Handbollsverksamheten i regionen har minskat och flertalet föreningar har ingen eller liten verksamhet vilket innebär färre handbollsspelare. Målsättningen är motverka utarmning av sporten i regionen genom att starta handbollsskola på flera orter och siktar på att stötta andra föreningars verksamhet alternativt hjälpa till med uppstart av förening.