Gnosjö Gospel-Next level (2016-6764)

Väl genomarbetat projekt som utvecklar en kultur och ger innovativa upplevelser i området. Engagerar, ökar samhörighet mellan kyrkor, en även andra aktörer. Körens besök i USA förväntas leda till många positiva effekter i Leader Västra Småland och gynnar även entreprenörskap och relationer inom området. – Föreningen Gnosjö Gospel