Fritidsgård ute (2018-2339)

Genom projektet få Hestra till ett attraktivt och välmående samhälle i framkant där människorna känner sig delaktiga genom att vi tar tillvara på idéer från samhällsinvånarna som har inkommit under våra Forma Hestra 2030 samlingar och marknadsdagar. Utifrån detta är omfattningen i punktform

  • Skapa fågelholkar tillsammans med skolan, fågelholkar för att lära om fågellivet runt sjö området, en inventering har gjorts där över 70 fågelarter har registrerats.
  • Plantering av ängsblommor och blomsterlökar i området.
  • Färdigställande av gångslingan med LED belysning (Pollar) runt sjöområdet.
  • Ljudanläggning till Åparkens aktiviteter som även kan användas till olika musikband eller andra aktiviteter inom samhället.