Fagerhults gård (2020-1499)

Tomas Andersson EF har en skogskoja/vagn som de sökt stöd för att restaurera och göra om till en liten gårdsbutik. Återanvändning samt användning av hållbara och miljövänliga material kommer att genomsyra projektet. Med sedumtak på vagnens tak gynnas insektslivet. Målet med vagnen är att folk ska kunna komma ut och möta producenten för att köpa lokalt odlade grödor med mera. De vill skapa en mötesplats där kunden kan se hur djuren har det, gå runt i odlingarna och se hur grönsakerna de köper odlas och växer. Tanken är att kunden ska få en större förståelse från sådd till skörd och allt arbete som ligger bakom.