Equi-fysioterapeut och equipment coach (2019-913)

Syftet är att efter genomförandet kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud som Equipment coach med tillpassning av hästens utrustning samt en bredare expertkunskap som Equi-fysioterapeut för att möta konkurrensen och kundernas efterfrågan. Detta underlättar även för kunderna som slipper anlita flera olika aktörer som bara svarar för sin del.