Björksoda (2018-2955)

Internetbutiken Lanthandeln Sonarp AB vill undersöka möjligheterna för att ta fram en ny typ av dryck baserad på björksav. Projektet syftar till att lansera drycken på den svenska marknaden, som ett exklusivt alkoholfritt alternativ till vin. Intresset för björksav är på väg tillbaka men tappning av björksav ingår inte i allemansrätten. Projektägaren har tillgång till ett stort antal björkar för tappning.