Bevara och lyfta opera i Västra Småland (2020-28)

Scenkonst Jönköping vill nå ut och sprida opera som konstform till personer utan operavana. För att verkligen kunna erbjuda föreställningarna till alla, ska föreställningarna erbjudas gratis till kommunerna och deras invånare. På så sätt vill föreningen säkerställa att det inte uppstår en alltför stor tröskel pga socioekonomiska förhållanden.