All:in industriell plantskola och matchningsplattform (2018-580)

All-service industri i Skillingaryd e.k. hjälper personer i utanförskap att komma in på eller närmre arbetsmarknaden genom att tillhandahålla lågtröskelverksamhet mot kvalificerade yrken. Verksamheten ska styrka den enskilda individens förutsättningar genom förmedling av kontakter, validering och upplärning i såväl hantverk som sociala regler. Dessutom ska verksamheten följa upp såväl introduktion som etablering vid extern part.