Arkiv

Skillingaryds torg

Samverkan om handelsutveckling i Gnosjöregionen

Folkuniversitetet driver på uppdrag av handelsföreningar i Leader Västra Småland en förstudie om hur handeln och samhällsutvecklingen i våra småorter behöver anpassas efter nya köpbeteenden och nya sätt att använda samhällskärnorna. Förstudien innehåller nätverksträffar, workshops och studieresor för lokala handlare och målet är en utvecklingsplan.

High Chaparral Sweden AB

High Chaparral Sweden AB vill skapa en året-runt-verksamhet för att förlänga säsongen och hålla anläggningen igång hela året. Det kommer att innebära ett ökat besöksantal både för High Chaparral och hela regionen samt även skapa behov av fler tjänster inom besöksnäringen. Projektet delfinansierar en förstudie för att ta fram riktigt bra underlag för ett nytt […]

Saluhall med integration och entreprenörskap

Projektet med för kompetenshöjande insatser och genererar sysselsättning i micro- och småföretag. Projektet ger särskilt kvinnor möjlighet till en egen försörjning och främjar Leaderstrategins arbete med jämställdhet i entreprenörskapet. – Gislaveds Näringsliv AB