Arkiv

Bevara och lyfta opera i Västra Småland

Scenkonst Jönköping vill nå ut och sprida opera som konstform till personer utan operavana. För att verkligen kunna erbjuda föreställningarna till alla, ska föreställningarna erbjudas gratis till kommunerna och deras invånare. På så sätt vill föreningen säkerställa att det inte uppstår en alltför stor tröskel pga socioekonomiska förhållanden.

Maskinpark till konstgräsplan

Tenhults IF söker stöd för en maskinpark som är en del i ett större projekt, vilket består av att anlägga en konstgräsplan. Syftet är att behålla och utveckla idrottsverksamheten, utöva verksamhet året om, utbilda fler ledare och locka fler tjejer till fotbollen. Maskinparken betyder också en deltidsanställning i form av vaktmästare på anläggningen.

Mer fisk på land

Genom att tillsammans med lokala föreningarna och organisationer anordna inspiration- och informationsträffar runt akvaponi ser vi en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Vi vill i projektet erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring. För […]

Granna Grönsaker

Therese vill söka leaderstöd för att komma igång med grönsaksodling som ska säljas lokalt direkt till konsument genom bl.a. prenumeration av grönsakskasse. Nytänkandet i projektet är hållbarhetstänket med så korta transportsträckor som möjligt, självklart ekologisk odling. Ansökan gäller projektstöd till företag.

Fritidsgård ute

Genom projektet få Hestra till ett attraktivt och välmående samhälle i framkant där människorna känner sig delaktiga genom att vi tar tillvara på idéer från samhällsinvånarna som har inkommit under våra Forma Hestra 2030 samlingar och marknadsdagar. Utifrån detta är omfattningen i punktform Skapa fågelholkar tillsammans med skolan, fågelholkar för att lära om fågellivet runt […]

Ung drive hobby

Projektet UngDrive Hobby går ut på att för första gången konceptualisera en företagsform för barn och ungdomar. Visionen är att satsningen skall bidra till att frigöra potentialen i barn och ungdomar under 16 år och att ungdomar i Leader Västra Småland så tidigt som möjligt skall få utöva äkta Gnosjöanda och på så vis tidigare […]

Subterranea

Genom tvärkonstnärliga samarbeten vill vi skapa något helt nytt där alla sinnen kommer att involveras. Tabergs gruvans unika miljö kommer bidra till en speciell upplevelse där vi har som ett mål att främja intresset för kultur och även lyfta Tabergs gruva som sevärdhet som behöver bevaras. Framtida konstnärliga samarbeten mellan lokala konstnärer och ideella föreningar […]

Spridande av kunskap om brunnsmusik enligt tradition med mässingssextett

Sprida kunskap om den gamla brunnsmusiken med bibehållna instrument i original från den den tiden, 1850-1930. Samt återskapa musik i original som det lät på den tiden med hjälp av det gamla notarkivet. För att kunna genomföra projektet behövs:   Renovering av de gamla instrumenten Renovera gamla noter för att få fram musikstycken från den […]

Ombyggnation ekonomibyggnad

Ombyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten Fållinge 6:22, Smålandsstenar. Ombyggnaden som görs i gamla före detta lokaler för djur för att användas till företagets kontors och personallokaler. Kontors och personallokalerna kan även komma att användas till närliggande småföretag, som kan hyra del av lokalerna. Syftet är att vi vill utveckla vår verksamhet och göra det möjligt […]