Externt lärande för långsiktigt resultat

Projektet ska utveckla leadermetodens strategiska och praktiska förmåga att skapa mer samhällsnytta med
EU-medlen. Aktiviteterna ska dels öka det interna lärandet för att stärka leaderområdenas strategiska
förmåga, dels öka det externa lärandet för att implementera och nyttiggöra värdefulla projektresultat,
organisera förändringsprocesser och åstadkomma hållbara innovationer som är oberoende av tillfälliga EUmedel.
Målet är att utveckla en modell med verktyg för att öka lärande och innovation från Leadermetodens resultat
som kan överföras från projektets leaderområden till andra leaderområden i Sverige och i EU. 2017-2511

Leaderprojekt ger effekter – Lokalt ledd utveckling Halland (lluh.se)