Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Årsstämma

april 21 , 17:00 - 19:00

Kallelse & dagordning till Årsstämma 2020 för föreningen Leader Västra Småland

Tid: Tisdag den 21:a april 2020, klockan 17.00.

Med anledning av rådande läge serveras ingen mat. Ta gärna med egen matsäck, vi kommer att tända elden om någon vill grilla en korv. Obs: vi är ute!
Plats: Bokskogen i Kulltorp i Gnosjö kommun

Kallade: Medlemmar i föreningen.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötespresidium
§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 4 Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
§ 5 Fråga om mötets utlysande
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Verksamhetsberättelse 2019
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Medlemsavgift för 2020
§ 11 Beslut om arvoden
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av ledamöter i LAG
§ 14 Val av arbetsutskott (6 personer exkl. ordförande)
§ 15 Val av revisionsbyrå och revisor
§ 16 Val av valberedning och sammankallande av denna
§ 17 Information om verksamheten under 2019 & 2020
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Avslutande av mötet

Medlemsavgift 50 kr till swish 1236715411

Detaljer

Datum:
april 21
Tid:
17:00 - 19:00

Arrangör

Leader Västra Småland
Telefon:
0370-33 10 30
E-post:
ulrika@leadervastrasmaland.se
Webbplats:
www.leadervastrasmaland.se