Bert Åke Näslund

- Lagmedlem -

Representerar Offentlig sektor från Jönköping. Jobbar på Skogsstyrelsen.

Kontakta mig på:
bert-ake.naslund@telia.com

BertÅke Näslund